Info om kredsen

Rolle Navn Email Telefon
Formand Peter Krogsgaard peter@krogsgaarden.dk 26 71 28 58
Kredsleder Christian Schou Jødal chr.joedal@gmail.com 40 82 95 53
Kasserer Connie Sudergaard frejlevfdf@gmail.com  
Hytteudlejer (hedehytten)   hedehytten@gmail.com  

Kredsens historie

Fra bogen "FDF Aalborg 1905-1965", udgivet af Frivilligt Drenge-Forbund, Aalborg Distrikt:

14. kreds - Frejlev Frejlev-kredsens oprettelse forberedtes fra efteråret 1963, da der fra 7. kreds rettedes henvendelse til forældre i Frejlev for at finde interesserede for FDF's arbejde. Det lykkedes at finde fire, som de følgende måneder forberedte sig til førerhvervet. I slutningen af november 1963 holdtes agitationsmøde i Frejlev missionshus, og de første drenge blev tilmeldt. Kredsen oprettedes officielt 2. januer 1964 med 33 medlemmer. Efter sommerferien samme år var antallet af medlemmer så stort, at det var muligt at foretage en opdeling af medlemmerne. Kredsarbejdet er udvidet til også at omfatte Sønderholm med en blandet væbnerpatrulje, som det er hensigten at udbygge, når førere er fundet. Takket være et godt forhold til forældrene sluttede kredsens første regnskab med et overskud på over 3.000 kr. Kredsens fane har historisk værdi, idet den tilhørte den for en halv snes år siden opløste FDF-kreds. Denne kreds var tilsluttet Himmerland Distrikt. Ved januar-mønstringen i 1965 var medlemstallet steget til 58, hvilket indbragte distriktets æresstander for den største procentvise fremgang i løbet af et år - nemlig ca. 70 pct." I bogen kan også læses, at kredsens formand i 1965 var Ingeniør Johs. Nielsen, og kredsfører var Landmand Erik Bach. Mon vi i dag kan gentage successen med medlemsfremgang? :-)) Den rigtig gamle fane har vi såmænd endnu! FDF Sønderholm-Frejlev har i dag kredshus i Frejlev, Frejlev Skolevej, men vi holder også nogle af vores møder i friluftsområdet, Ryhøj, i Store Restrup Skov samt i Sognegården i Sønderholm. Kredsen ejer en dejlig hytte, Hedehytten, ved Farstrup.