Kontingent

Vi bestræber os for bedst muligt at kunne afholde fede aktiviteter for børn og unge, samtidig med at kunne have et realistisk kontingent, hvor målet hverken skal være at tabe eller tjene penge. Kontingentet ved blive revideret løbende og kan ændres på generalforsamlingen.
Inkluderet i kontingentet er forsikring, kontingent til forbundet, aktiviteter, udstyr mv. Lejre og visse arrangementer betales derudover.

Kontingentet er på 300 kr. halvårligt. Der er søskenderabat på kr. 25,- forstået på den måde, at der betales fuld kontingent for første barn og kr. 275,- for efterfølgende børn.

Ved for sen indbetaling / udsendelse af rykker pålægges gebyr på kr. 50,-.

Kontingentet (Familie FDF undtaget) opkræves én gang årligt, og der vil blive sendt information ud på mail med information.